Projekt

Keflavik 1

Systematiskt brandskyddsarbete

Care of Brand & Risk har hjälpt Castellum att inventera och dokumentera byggnadens brandskydd som del i det systematiska brandskyddsarbetet samt tagit fram åtgärdsförslag där avvikelser uppmärksammats.


Byggnaden uppfördes i Kista på 1980-talet med ett fåtal kontorshyresgäster och ett underliggande garage. I dagsläget inrymmer byggnaden cirka 50 olika verksamheter i form av kontor, garage, utbildningslokaler, vård, förskola och restaurang.


För en befintlig byggnad med ett utökat användande krävs stor hänsyn till byggnadens förutsättningar för att uppnå ett tillfredsställande brandskydd som fungerar både för fastighetsägare och för hyresgästernas verksamheter.

Projektet i korthet:

Bostäder

Brandfarlig vara

Kommersiella byggnader

Kulturbyggnader

Renovering & Ombyggnad

Samhällsfastigheter

Systematiskt brandskyddsarbete