Projekt

Bergtorps Förskola

Samhällsfastigheter

I Nykvarn ska en ny förskola i två våningsplan uppföras för sammanlagt fem förskoleavdelningar. Care of Brand & Risk är brandkonsulter i projektet och har i tät dialog med arkitekt och projektledning hjälpt till att ta fram en planlösning som fungerar för verksamheten samt uppfyller de särskilda krav på brandskydd och utrymning som behöver tas i beaktande i en byggnad där utrymningen bygger på personalens medverkan.

Projektet i korthet:

Bostäder

Brandfarlig vara

Kommersiella byggnader

Kulturbyggnader

Renovering & Ombyggnad

Samhällsfastigheter

Systematiskt brandskyddsarbete