Projekt

Porsche Center Uppsala

Brandfarlig vara

Care of Brand & Risk har hjälpt Möller Bil med hantering och förvaring av brandfarliga varor i Porsche Center Uppsala som färdigställdes 2023. I bilhallen finns förutom försäljningsytor också en verkstad där det hanteras brandfarliga vätskor så som bensin, diesel, spillolja och spolarvätska samt brandfarliga gaser som t.ex. acetylen och aerosoler.

För den mängd brandfarlig vara som hanteras erfordras tillstånd som söks hos kommunen. Care of Brand & Risk har varit rådgivande part genom hela projekteringen och produktionen samt hjälpt verksamheten att ta fram den riskutredning och klassningsplan som krävs för att uppfylla lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Projektet i korthet:

Bostäder

Brandfarlig vara

Kommersiella byggnader

Kulturbyggnader

Renovering & Ombyggnad

Samhällsfastigheter

Systematiskt brandskyddsarbete