Projekt

Figur 1. Bild framtagen av Vasakronan.

Hästskopalatset

Kontor

Hästskopalatset är en fastighet i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan som bär på en spännande historia. Ritat av arkitekt Knut Danning och byggt under åren 1903 – 1935, utformades Hästskopalatset redan från början till ett modernt affärspalats. Tillsammans med NK-huset är det den enda byggnaden kvar från tiden före Norrmalmsregleringen. Idag har byggnaden en grön kulturhistorisk klassificering. [källa: Vasakronan]

Care of Brand & Risk arbetar tillsammans med Vasakronan och Skanska i ombyggnaden av kontorshuset och butiksytorna. Projektet har ett ambitiöst hållbarhetsmål och det ligger mycket fokus på återbruk. Care of Brand & Risk bidrar med kreativa lösningar för att värna om byggnadens historia samtidigt som ett modernt brandskydd implementeras.

Hästskopalatset är ett av flera kontorsprojekt där Care of Brand & Risk medverkar.

Projektet i korthet:

Bostäder

Brandfarlig vara

Kommersiella byggnader

Kulturbyggnader

Renovering & Ombyggnad

Samhällsfastigheter

Systematiskt brandskyddsarbete