Anna Lilja

Brandkonsult

Anna Lilja

Om

Anna har arbetat som brand- och riskkonsult sedan 2015 och är en av medgrundarna till Care of Brand & Risk. Hon har bred erfarenhet av de flesta typer av projekt rörande byggnadstekniskt brandskydd och arbetar såväl med förenklad som analytisk dimensionering. Anna har medverkat i projekt i samtliga skeden i byggprocessen och hon har även erfarenhet av riskhanteringsprojekt kopplade till bland annat planprocessen.