Martin Wier

Brandkonsult

Martin Wier

Om

Martin har jobbat som brand-och riskkonsult sedan 2012 och är en av medgrundarna till Care of Brand och Risk. Med hans nyfikenhet och genuina intresse har han efter drygt 10 år i branschen fått en bred erfarenhet från de flesta typer av byggprojekt rörande byggnadstekniskt brandskydd. Med tidigare erfarenheter och uppdragsansvar har han också full koll på vad kunden behöver hjälp med i byggprocessens olika skeden. Förutom byggnadstekniskt brandskydd har Martin specialistkunskaper inom området brandfarlig vara. Innan uppstarten av Care of Brand & Risk AB var han gruppchef med personalansvar för en av företagets konsultgrupper.