Projekt

Rosersbergs Slott

Kulturbyggnader

Rosersbergs slott är ett av de kungliga slotten i Sverige och är beläget utanför Rosersberg, i Sigtuna kommun i Uppland. Slottet uppfördes 1634–1638 av riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna.

Care of Brand & Risk arbetar tillsammans med Statens Fastighetsverk och Slottsarkitekt Lars Johan Tengner med inventeringar av brandskyddet som en del i det systematiska brandskyddsarbetet, framtagande av åtgärder för att stärka brandskyddet vid behov samt andra projekt inom slottsområdet.

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön ställer särskilt höga krav på varsamhet och kreativitet även när det kommer till de brandtekniska lösningarna. Detta är ett av flera projekt i kulturihstoriskt känsliga miljöer där Care of Brand & Risk medverkar.

Projektet i korthet:

Bostäder

Brandfarlig vara

Kommersiella byggnader

Kulturbyggnader

Renovering & Ombyggnad

Samhällsfastigheter

Systematiskt brandskyddsarbete