Projekt

Petunian, Lobelian & Kupolen

Renovering & Ombyggnad

Projektet omfattar stambyte av ett antal flerbostadshus i Södertälje. Care of Brand & Risk har stöttat Lundbergs med den brandtekniska projekteringen kopplad till projektet. Även frågor kring brandskydd under byggtid har varit centrala för ett lyckat projekt.

I den här typen av uppdrag krävs ett stort mått av både nyfikenhet och kunskap om byggnadens ursprungliga konstruktion för att i alla delar kunna ta fram optimerade lösningar för den specifika byggnaden. Stammar, ventilation och nya avskiljande partier, bland mycket annat, har ingått i den brandtekniska projekteringen.

Projektet i korthet:

Bostäder

Brandfarlig vara

Kommersiella byggnader

Kulturbyggnader

Renovering & Ombyggnad

Samhällsfastigheter

Systematiskt brandskyddsarbete