Jonas Axelsson

Brandkonsult

Jonas Axelsson

Om

Jonas började som brandkonsult 2009 och har under åren jobbat med ett brett spektrum av olika projekt med tyngdpunkt mot flerbostadshus, kontor och samhällsfastigheter. Under våren 2022 förverkligade han sin dröm om att driva eget företag då han var med och grundade Care of Brand & Risk. Jonas har, utöver sin breda kunskap kring byggnadstekniskt brandskydd, specialistkunskaper inom ventilationsbrandskydd där han genomför både kvalitativa och kvantitativa analyser. Han har under åren varit projektledare i ett flertal större projekt kopplade till brandskydd så inget projekt är för stort för Jonas.