För att vi bryr oss

Vi är brandkonsulter som värdesätter goda och långsiktiga relationer och är övertygade om att det är människorna och vad man gör som utgör grundstenarna för att nå framgång.

Med medarbetarnas lyhördhet och med hänsyn tagen till dina egna ambitioner och önskemål skapar vi en unik lösning. För att vi bryr oss!

Om brandskydd

Vi är stolta över att hjälpa våra kunder att utforma sitt brandskydd på ett sätt som både uppfyller myndighetskrav och förverkligar beställare och projektörers visioner.

Om våra kunder

Du som kund står i centrum för vår verksamhet. Nyfikenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt är centralt för oss.

Om våra projekt

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med beställare och projektörer. För oss är personliga relationer och ett bra samarbete en förutsättning för ett gott slutresultat. Låt oss lösa dina problem!

Om våra medarbetare

Vi värdesätter engagemang, personlig utveckling och gemenskap.

Våra medarbetares välmående är viktigt för oss. Ett familjärt företag där medarbetare mår bra, går bra.

100%

engagemang

Care of Brand & Risk är ett oberoende brandkonsultföretag med stort driv och med ambitionen att skapa mervärde i de projekt vi är involverade i. Med lång erfarenhet i branschen är vi trygga med att företagets och medarbetarnas kompetens tar fram den bästa tänkbara slutprodukten oavsett om det handlar om brandskydd eller riskhantering.

Vi är specialister inom brandskydd och riskhantering

Brandskyddsprojektering

Med lång erfarenhet från ett brett spektrum av projekt är vi redo att bidra med vår kunskap. Inget projekt är för stort eller för litet.

Utbildning och rådgivning

Vi håller utbildningar inom brand- och risk. Hör av dig till någon av våra medarbetare så skräddarsyr vi en utbildning som möter just dina behov.

Riskanalyser

Våra duktiga riskingenjörer hjälper dig med analyser och rådgivning i projekt vid transportleder för farligt gods, bensinstationer eller andra farliga verksamheter.

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid är ett viktigt och aktuellt ämne. Vi säkrar ditt projekt under produktionsskedet.

Brandfarlig och explosiv vara

Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Våra erfarna medarbetare hjälper dig att hitta rätt bland lagar, föreskrifter och tolkningar för att du ska få en säker hantering och för att verksamheten ska få igenom de tillstånd som krävs.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi hjälper er med inventering, dokumentation samt drift och underhåll oavsett om det gäller en byggnad eller verksamhet  eller ett helt fastighetsbestånd.

Hjärta och själ i varje projekt

Ett axplock av projekt:

Tveka inte att kontakta oss om du är nyfiken på att höra mer om något specifikt projekt eller erfarenheter inom andra tjänsteområden.

Det är vi som är Care of Brand & Risk

Våra skickliga och trevliga medarbetare är redo att hjälpa dig med just ditt projekt.